MEMÒRIA 2014-2015

Activitats d'innovació i formació adreçades al PDI

1.- Resultats de l'Enquesta per a la detecció de necessitats formatives del PDI

2.- Activitats de formació i actualització sobre docència universitària i innovació classificades per modalitat:

2.1.- Cursos
2.2.- Cursos en col·laboració
2.3.- Postgrau i Cursos d'Especialització
2.4.- Jornades
2.5.- Semiraris
2.6.- Sessions de Formació
2.7.- Tallers
2.8.- Xarxes d'innovació docent
2.9.- Congressos i simposis

2.9.1.-IX Simposi: Llengua, Educació i Immigració. Avaluació: eina de selecció o eina d'equitat

2.9.2.-Simposi CIDUI

2.9.3.-UNIVEST'15

3.- Dades generals:

3.1.- Dades per Centres
3.2.- Dades per Departaments
3.3.- Dades per Categoria del professorat

4.- Programa Producció de Materials Multimèdia per a la Docència (PMMD)

5.- Resultats de l'Enquesta d'Avaluació de les Activitats realitzades

6.- Evolució de les activitats i de les inscripcions en els darrers cursos

7.- Publicacions