martes, 29 de septiembre de 2020

Cercador d'empreses

Eina   Empresa

* Procés

* Producte

 search

* Activitat

 search

* Eina

Especialitat

País


Informació

Benvinguts a la web del projecte Tecnologies Segures (Sector carni I).

Projecte encarregat per Mútua Universal i la Càtedra de Seguretat Salut UdG.

Elaborat per membres del Departament d'Organització Gestió Empresarial i Disseny de Producte de la Universitat de Girona i tècnics del departament de R+D de Mútua Universal.


Enllaços


Participants del projecte


Càtedra de Seguretat i Salut en el Treball
http://www.udg.edu/csst

Mútua Universal
http://www.mugenat.es/index.html

Departament d'Organització gestió empresarial i disseny de producte
http://ogedp.udg.edu


Administració


Generalitat de Catalunya
http://www10.gencat.net/treball_scst/AppJava/0000_Seguretat.jsp

INSHT
http://www.mtas.es/insht/


Associacions


AEFEMAC fabricants i comercialitzadors de maquinària per a la indústria càrnica
http://www.amec.es/amec/ServletControler?accion=aefemac_presenta&idSector=1


International


The American Meat Institute
http://www.meatami.com/Template.cfm?Section=Worker_Safety1&Template= /TaggedPage/TaggedPageDisplay.cfm&TPLID=12&ContentID=3109

OSHA
http://www.osha.gov/SLTC/meatpacking/index.html

Agència Europea
http://osha.europa.eu/OSHA/