lunes, 20 de mayo de 2024

Cercador d'empreses

Eina   Empresa

* Procés

* Producte

 search

* Activitat

 search

* Eina

Especialitat

País


Informació

Benvinguts a la web del projecte Tecnologies Segures (Sector carni I).

Projecte encarregat per Mútua Universal i la Càtedra de Seguretat Salut UdG.

Elaborat per membres del Departament d'Organització Gestió Empresarial i Disseny de Producte de la Universitat de Girona i tècnics del departament de R+D de Mútua Universal.


Inici

La seguretat i salut a tots els sectors productius implica a més a més de les pròpies empreses productores a un ampli ventall de sectors que subministren i donen suport per la innovació organitzativa i tecnològica.

El procés de selecció de la tecnologia més adient ha d'incorporar elements d'eficiència productiva, de la qualitat, de la seguretat i salut dels treballadors i del respecte al medi ambient.

Aquest projecte pretén donar suport als productors del sector carni i oferir informació sobre les tecnologies disponibles i els aspectes claus que la puguin acostar al concepte de tecnologia segura.

Tecnologia segura:

"Tecnologia que ha incorporat en el seu procés de disseny l'avaluació de riscos per a la seguretat, la reducció de malalties professionals relacionades amb l'ergonomia i la higiene industrial i que facilita a l'usuari el desenvolupament d'unes òptimes condicions de treball i la informació necessària i suficient per a la seva selecció i el seu ús correcte en el procés productiu."