Logotip Congrés Internacional

Imatge

Pàgina principal > Presentació


Presentació

Les quatre edicions anteriors d'aquest simposi van dedicar-se principalment a les repercussions educatives de la incorporació tardana dels alumnes estrangers. Més concretament, a la importància de la comunitat educativa en la integració sociocultural i a les qüestions organitzatives en el tractament de la diversitat específica de l'alumnat estranger. La darrera edició va realitzar-se just als inicis de l'aplicació del Pla per a la Llengua i la Cohesió Social del Departament d'Educació, -que va suposar, entre altres mesures, la creació dels assessors i assessores LIC, de les aules d'acollida i dels Plans educatius d'entorn- i que ha representat, indubtablement, un punt d'inflexió en el tractament d'aquests temes.

En aquesta edició, i fidels a la intenció d'aquest simposi d'aprofundir en qüestions que preocupin els professors i professionals de l'educació i del treball social en medis multiculturals, ens proposem analitzar experiències sobre l'acceleració de la plena incorporació de l'alumnat estranger nouvingut al currículum ordinari.

Dit en altres paraules: com es pot deixar, com més aviat millor, l'excepcionalitat de les activitats específiques pròpies de les classes d'acollida, per arribar a una òptima socialització i a una normalització de la seva situació en el centre educatiu.

Paral·lelament a les orientacions de l'Administració educativa, hi ha debat als claustres educatius. Mentre que alguns professionals consideren que aquest alumnat nouvingut necessita passar com més temps millor en les classes d'acollida, n'hi ha altres que pensen que, tant des del punt de vista dels aprenentatges com de la seva socialització, és necessari incorporar-los com més aviat millor amb els seus companys i companyes de les classes ordinàries.

Així, la interpel·lació a la qual vol trobar respostes aquesta cinquena edició del Simposi és, en definitiva, fins quan i de quina manera aquest alumnat ha de ser tractat com a nouvingut?

Organitza:   ICE - Universitat de Girona          ICE - Universitat de Barcelona


Optimitzat per a una resolució de 1024 x 768 i navegadors Internet Explorer 6 i Firefox 1.0.7.