jticedu

Presentació

En un context en el qual els centres educatius es troben davant del repte que representa donar resposta a les necessitats educatives de l’alumnat incloent en els seus respectius currículums el Tractament de la informació i la competència digital, es fa necessària l’oportunitat de reflexionar al voltant de l’ús de les eines TIC en els processos d'ensenyament-aprenentatge i en l'organització dels centres i de les aules, tot compartint  les experiències que cadascú va desenvolupant en el seu propi espai de treball. Aquest és l’objectiu de les III Jornades TIC i Educació.

La tercera edició d’aquesta trobada de professionals de l’educació té especial interès en analitzar quina és la situació actual però amb la mirada posada cap al futur. És a dir, es pretén aconseguir que les aportacions que s’hi facin, tan des dels ponents com per part d’aquelles persones que presentin alguna comunicació, posin especial èmfasi en quines línies de treball estan iniciant, o pensen iniciar, per orientar les seves propostes cap a alguna innovació o progrés que es pugui considerar una millora educativa.

Com en les jornades anteriors, els objectius que es plantegen són:

  • Promoure la reflexió sobre l’activitat docent i les estratègies d’intervenció a l’aula.
  • Divulgar experiències de bones pràctiques educatives amb l’ús de les TIC.
  • Facilitar l’intercanvi dels docents en relació a l’ús de les TIC en la seva tasca docent.
  • Promoure la innovació i la millora de la docència.

Esperem que aquest marc de treball pugui resultar atractiu i profitós per a tots els participants i que tots aquells centres, mestres o professors que tinguin quelcom a compartir se sentin cridats a presentar el seu treball i a reflexionar sobre ell. 

 

1714 fietcruïllaevucamitikia


Edicions anteriors

I Jornades TIC i Educació (15 i 16 d'octubre de 2010)
II Jornades TIC i Educació (19 i 20 d'octubre de 2012)