Pàgina principal > Presentació


Presentació

Les Jornades TIC i Educació són trobades de professionals de l’educació que tenen l'objectiu general d’oferir un espai de reflexió i d'intercanvi d'experiències al voltant de l’ús de les eines TIC en els processos d'ensenyament - aprenentatge i en l'organització, que es desenvolupen al centre i a l'aula.

Objectius específics:

La oportunitat d’aquestes jornades rau en el context actual:

D’una banda, els infants i joves que estan a les aules dels nivells de l’educació obligatòria i que ja es poden caracteritzar com “aprenents del nou mil•lenni”, individus que han nascut i viuen en un entorn en el qual les tecnologies digitals formen part del seu entorn quotidià.

D’altra banda, els nous currículums subscriuen el paper que les TIC tenen en la societat actual i el valor que poden tenir en els processos d’aprenentatge marcant com a una de les competències metodològiques que han de tenir els joves en acabar l’educació secundària obligatòria la de Tractament de la informació i competència digital.

En aquest context, els centres es troben davant del repte que representa donar respostes a les necessitats educatives de l’alumnat d’acord amb el seu context tot seguint les pautes que dona l’actual currículum.

La resposta que s’està donant als centres és prou diversa i significativa. Per això considerem que és interessant difondre aquestes experiències en un espai que també permeti el debat.


Optimitzat per a una resolució de 1024 x 768 i navegadors Internet Explorer 6 i Firefox 1.0.7.