MEMÒRIA 2015-2016

Activitats d'innovació i formació adreçades al PDI


1.- Resultats de l'Enquesta per a la detecció de necessitats formatives del PDI
2.- Activitats de formació i actualització sobre docència universitària i innovació classificades per modalitat:
2.1.- Cursos
2.2.- Cursos en col·laboració
2.3.- Jornades
2.4.- Semiraris
2.5.- Sessions de Formació
2.6.- Tallers
2.7.- Xarxes d'innovació docent
2.8.- Congressos i simposis
2.8.1.-IX CIDUI
3.- Dades generals. Comparativa del nombre d'activitats i participació.
3.1.- Dades per Centres
3.2.- Dades per Departaments
3.3.- Dades per Categoria del professorat
4.- Programa Producció de Materials Multimèdia per a la Docència (PMMD)
5.- Resultats de l'Enquesta d'Avaluació de les Activitats realitzades
6.- Evolució de les activitats i de les inscripcions en els darrers cursos