jticedu

Participació

En aquesta edició de les Jornades diversifiquem les modalitats de participació amb la intenció d'afavorir que tothom pugui trobar la millor manera de difondre les seves experiències relacionades amb l'ús de les tecnologies en educació.

A més de al modalitat de comunicació de les altres edicions, hem afegit la mostra d'experiències, que vol ser una manera molt propera d'explicar allò que s'està fent a les aules i que, fins i tot, permet la participació de l'alumnat que ha realitzat l'activitat. Es poden trobar tots els detalls en aquest mateix apartat.

Les persones interessades a participar-hi ho podran fer a través de l'espai Moodle i hi trobaran les plantilles amb les descripcions detallades per presentar la proposta en qualsevol de les dues modalitats.

A l'espai Moodle de l'ICE s'hi pot accedir directament utilitzant l'usuari i la clau d'accés. Qui no hi estigui inscrit haurà de donar-se d'alta a l'entrada de l'espai i seguir les instruccions corresponents.

En qualsevol de les dues modalitats cal tenir en compte les següents dates:

 • Termini de presentació de les participacions: 31 de maig de 2018 17 de juny de 2018
 • Notificació d'acceptació de les participacions: 10 de juliol de 2018

Cada participació acceptada dona dret a una única inscripció gratuïta a les Jornades, independentment del nombre de persones que la presentin.

Mostra d'experiències

Aquesta modalitat ofereix la possibilitat de compartir les experiències que es realitzen a l'aula relacionades amb l'ús de les tecnologies en educació en forma d'exposició.

Les propostes acceptades per formar part d'aquesta mostra d'experiències s'exposaran durant la pausa per esmorzar de dissabte 20 d'octubre de 2018 i podran ser presentades en un d'aquests dos formats:

 • Pòster:
  • mides: A0 (1189x841 mm),
  • orientació: horitzontal,
  • material: impressió sobre paper,
  • contingut: al pòster ha de constar el títol de l'experiència, el nom del centre on s'ha realitzat l'experiència, el nom o noms de les persones responsables de l'experiència i la descripció de l'experiència. A més, s'hi pot incloure altres apartats que es creguin necessaris així com tot el material gràfic que considereu oportú.

  Al lloc on s'exposi el pòster, hi haurà d'haver l'autor o autora (màxim 2) per explicar-lo als visitants.

  Un cop finalitzades les Jornades es retornarà el pòster als seus autors.

 • Taula d'experiència:
  • espai: cada experiència disposarà d'una taula d'aproximadament 1,50m de llargada on es podrà col·locar tot el material que es cregui convenient per mostrar el treball realitzat,
  • persones: a cada taula d'experiència podrà haver un màxim de 2 docents i un màxim de 4 alumnes,
  • material: s'admet qualsevol tipus de material descrit a la plantilla d'inscripció, on també s'hauran d'especificar els requeriments tècnics necessaris.

  Un cop finalitzada la mostra d'experiències caldrà recollir tot el material exposat.

Cada persona podrà presentar una sola experiència en aquesta mostra en format pòster o en format taula d'experiència.

Comunicacions

Les comunicacions acceptades disposaran de 20 minuts per fer la presentació i respondre les preguntes dels assistents. L'horari de distribució de les comunicacions es farà públic a principis d'octubre.

Les comunicacions acceptades seran publicades en format digital amb el dipòsit legal corresponent, a fi i efecte que puguin ser reconegudes com a publicacions dels autors o autores.

Cada persona podrà presentar un màxim de 2 comunicacions.

 


Per qualsevol dubte referent a les modalitats de participació us podeu posar en contacte amb la Secretaria de les Jornades a través de correu electrònic: ice@udg.edu