jticedu

Comunicacions

Les persones interessades a presentar una experiència relacionada amb l'ús de les TIC en educació en el marc de les Jornades ho podran fer a través de l'espai Moodle preparat amb aquesta finalitat. Cada autor podrà presentar un màxim de 2 comunicacions.

Les persones que estiguin registrades en el nou espai Moodle de l'ICE podran accedir directament utilitzant el seu nom d'usuari i clau d'accés. Les persones que no hi estiguin inscrites hauran de donar-se d'alta a l'entrada de l'espai i seguir les instruccions corresponents.

Termini de presentació de comunicacions:1 de juny de 2016 15 de juny de 2016
Notificació d'acceptació de la comunicació: 11 de juliol de 2016

En el decurs de les Jornades, les comunicacions acceptades disposaran de 20 minuts per exposar la seva presentació. L'horari de distribució de les comunicacions es farà públic unes setmanes abans de l'inici de les Jornades.

Cada comunicació acceptada dóna dret a una inscripció gratuïta a les Jornades, independentment del nombre de persones que la presentin.

Les comunicacions acceptades seran publicades posteriorment en format digital amb el dipòsit legal corresponent a fi i efecte que puguin ser reconegudes com a publicacions dels autors o autores.

Per qualsevol dubte al respecte us podeu posar en contacte amb la Secretaria de les Jornades a través de correu electrònic: ice@udg.edu


Podeu accedir al document complet de les comunicacions de les IV Jornades TIC i Educació a través d'aquest enllaç pdf. Aquesta compilació de comunicacions consta d'ISBN i llicència Creative Commons.