Pàgina principal > Comunicacions


Comunicacions

Les persones interessades en presentar una experiència en el marc de les jornades ho podran fer a través de l'espai Moodle preparat amb aquesta finalitat.

 

Tothom que estigui inscrit al Moodle de l’ICE (pel fet d’haver participat en algun curs o ser membre d’un equip ICE) podrà accedir-hi directament utilitzant el seu nom d’usuari i clau d’accés. Les persones que no hi estiguin inscrites caldrà que es donin d’alta a l’entrada de l’espai i segueixin les instruccions.

 

Termini de presentacions: 30 de maig de 2012 Termini prorrogat fins al dia 15 de juny de 2012
Notificació d’acceptació: 15 de juliol de 2012

 

En el decurs de les Jornades disposaran de 15 minuts per exposar la seva presentació.  Unes setmanes abans es farà públic l’horari per tal que els autors i autores n’estiguin assabentats.

 

Les comunicacions acceptades seran publicades posteriorment en format digital amb el dipòsit legal corresponent a fi i efecte que puguin ser reconegudes com a publicacions dels autors o autores.

 

Per qualsevol dubte al respecte us podeu posar en contacte amb la Secretaria de les Jornades a través de correu electrònic: ice@udg.edu

 

 


Publicació de les II Jornades TIC i Educació

 

Podeu accedir al document complet de les comunicacions de les II Jornades TIC i Educació a través d'aquest enllaç Comunicacions. Aquesta compilació de comunicacions consta d'ISBN i de número de Dipòsit Legal.