MEMĎRIA D'ACTIVITATS 2012-2013


1.- DocŔncia universitÓria
1.1.- Resultats de l'Enquesta per a la detecciˇ de necessitats formatives del PDI
1.2.- Activitats de formaciˇ i actualitzaciˇ sobre docŔncia universitÓria i innovaciˇ classificades per modalitat:
1.2.1.- Cursos
1.2.2.- Cursos en colĚlaboraciˇ
1.2.3.- Postgrau i Cursos d'Especialitzaciˇ
1.2.4.- Jornades
1.2.4.1.-3es Jornades de Bones PrÓctiques
1.2.5.- Jornades en colĚlaboraciˇ
1.2.6.- Sessions de Formaciˇ
1.2.7.- Xarxes d'innovaciˇ docent
1.2.8.- Congressos i simposis
1.2.8.1.-Simposi CIDUI
1.2.8.2.-UNIVEST'13
1.3.- Dades generals. Comparativa del nombre d'activitats i participaciˇ.
1.3.1.- Dades per Centres
1.3.2.- Dades per Departaments
1.3.3.- Dades per Categoria del professorat
1.4.- Programa Producciˇ de Materials MultimŔdia per a la DocŔncia (PMMD)
1.5.- Programa de Suport a la Qualitat Docent (PSQD)
1.6.- Resultats de l'Enquesta d'Avaluaciˇ de les Activitats realitzades
1.7.- Evoluciˇ de les activitats i de les inscripcions en els darrers cursos
2.- Formaciˇ no universitÓria
2.1.- Activitats de formaciˇ adrešades al professorat d'infantil, primÓria, secundÓria, batxillerat i formaciˇ professional
2.2.- Equips ICE de formaciˇ de formadors/es
2.3.- Assessoraments a centre
2.4.- Coordinaciˇ de Seminaris
2.5.- Beca Pallach
2.6.- Projecte Itinera
2.7.- ColĚlaboracions
Annex (Jornades i relaciˇ d'Equips ICE i activitats formatives)
3.- VIII Simposi: Llengua, Educaciˇ i Immigraciˇ

4.- Publicacions