MEMĎRIA D'ACTIVITATS 2008-20091.- DocŔncia universitÓria
1.1.- Resultats de l'Enquesta per a la detecciˇ de necessitats formatives del PDI

1.2.- Activitats de formaciˇ i actualitzaciˇ sobre docŔncia universitÓria i innovaciˇ classificades per modalitat
1.2.1.- ConferŔncies
1.2.2.- Cursos
1.2.3.- Cursos d'Especialitzaciˇ
1.2.4.- Jornades
1.2.5.- Seminaris
1.2.6.- Sessions de Formaciˇ
1.2.7.- Tallers
1.2.8.- Congressos i simposis

1.3.- Dades generals
1.3.1.- Dades per Centres
1.3.2.- Dades per Departaments
1.3.3.- Dades per Categoria del professorat

1.4.- Programa Producciˇ de Materials MultimŔdia per a la DocŔncia (PMMD)

1.5.- Resultats de l'Enquesta d'Avaluaciˇ de les Activitats realitzades

1.6.- Evoluciˇ de les activitats i de les inscripcions en els darrers cursos


2.- Formaciˇ no universitÓria
2.1.- Activitats de formaciˇ adrešades al professorat d'infantil, primÓria, secundÓria, batxillerat i formaciˇ professional
2.2.- Equips ICE de formaciˇ de formadors/es
2.3.- Formaciˇ professorat novell, substituts i tutors


3.- VI Simposi: Llengua, Educaciˇ i Immigraciˇ

4.- Certificat d'Aptitud Pedag˛gica (CAP)

5.- Certificat de capacitaciˇ en llengua catalana M˛dul II

6.- Publicacions

7.- Beca Pallach